Home Vijesti Provjerili smo kada ćemo iz BiH moći u zemlje Zapadnog Balkana samo...

Provjerili smo kada ćemo iz BiH moći u zemlje Zapadnog Balkana samo sa ličnom kartom

273
0

Šest zemalja Zapadnog Balkana dogovorile su se da potpišu tri sporazuma koja će dodatno olakšati kretanje, studiranje i rad u regionu. Premijeri su u Berlinu ratificirali sporazume, međutim iste moraju potvrditi i nacionalne institucije.

Šefovi vlada šest ekonomija Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija) potpisali su tri sporazuma o mobilnosti u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište osmišljenog kroz Berlinski proces. Riječ je o sporazumima o slobodi kretanja s ličnom kartom, o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe i arhitekte.

Kada će početi primjena dogovorenog

Kako je za Klix.ba rečeno iz Vijeća za regionalnu saradnju, sporazume treba ratificirati, prihvatiti ili odobriti na nacionalnom nivou u skladu sa zahtjevima predviđenim relevantnim zakonodavstvom svake od strana, no nije precizirano da li postoji rok za ratificiranje.

Za Bosnu i Hercegovinu to znači da sporazumi moraju proći kroz državni parlament, odnosno Predstavnički dom BiH i da bi proces mogao biti vrlo dug. Vjerovatno je da ne postoje političke prepreke za usvajanje potpisanih sporazuma, no može se očekivati duga parlamentarna procedura pogotovo ako se uzme u obzir da je sada fokus formiranje vlasti u BiH, a ne regionalna saradnja.

Nakon nacionalne ratifikacije svih država, strane kod depozitara deponuju zvanično obavještenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju.

Proceduralno, Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija stupa na snagu u roku od tri mjeseca nakon ratifikacije, dok Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija može trajati do 18 mjeseci. U Sporazumu o slobodi kretanja sa ličnim kartama, stupanje na snagu predviđeno je do 30 dana nakon deponovanih ratifikacija.

Približavanje regiona Evropskoj uniji

Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište usvojen je na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, održanom 19. novembra 2020. godine u Sofiji. Cilj je povećati regionalnu ekonomsku saradnju i trgovinu kako bi se približili jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište provode ekonomije Zapadnog Balkana. Vijeće za regionalnu saradnju i CEFTA su vodeće regionalne organizacije koje pomažu Zapadnom Balkanu u provođenju ovog plana, zajedno sa drugim regionalnim i međunarodnim partnerima u skladu sa njihovim područjem djelovanja.

Šta donose sporazumi šest zemalja

Sporazumom o slobodi kretanja i boravka građana, odnosno o uzajamnom priznavanju ličnih karata pojednostavljuje prelazak granica stanovnika Zapadnog Balkana s obzirom na to da je dovoljno posjedovanje lične karte. Osim toga, sporazumom se predviđa i pojednostavljivanje administrativnih postupaka za ulazak, tranzit i kratki boravak stanovnika Zapadnog Balkana.

Detalji VIjeća za regionalnu saradnju o sporazumima
Detalji VIjeća za regionalnu saradnju o sporazumima

Sporazumom o priznavanju akademskih kvalifikacija reguliše se međusobno priznavanje fakultetskih diploma uključujući i pristup građana tržištu rada u svim državama potpisnicama. Za početak će sporazum biti primjenjivan na državne univerzitete, a zatim će biti prošireno i na privatne. Za cilj će imati omogućavanje bolje cirkulacije mladih u regionu.

Sporazum o međusobnom priznanju profesionalnih kvalifikacija za ljekare, stomatologe i arhitekte predviđa automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za odabrane profesije, koje nedostaju na tržištu rada. Ovim sporazumom se uspostavlja jedinstvena primjena pravila i stvara osnova za mobilnost profesionalaca širom regiona.